Vezetőség

Card image cap
Györgyey János

Elnök

HUN-REN - Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged

Card image cap
Kolbert Zsuzsanna

Alelnök

Szegedi Tudományegyetem

Card image cap
Csiszár Jolán

Titkár

Szegedi Tudományegyetem

Card image cap
Czégény Gyula

Vezetőségi Tag

Pécsi Tudományegyetem

Card image cap
Fodor Ferenc

Vezetőségi Tag

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Card image cap
Janda Tibor

Vezetőségi Tag

HUN-REN, Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet

Card image cap
Máthé Csaba

Vezetőségi Tag

Debreceni Egyetem

Tagjaink

Tagjaink a következő kutató intézetekben és egyetemeken dolgoznak
Debreceni Egyetem, Botanikus Kert, Debrecen
Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növénytudományi Intézet, Debrecen
Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ, Nyíregyháza
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Biológiai és Ökológiai Intézet, Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Füvészkert, Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Budapest
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Növénytani és Növényélettani Tanszék, Eger
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár
HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, Budapest
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet, Szeged
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gyöngyös, Kaposvár
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Növényvédelmi Intézet, Gödöllő
Mertcontrol-HL-Lab Kft, Debrecen
Pécsi Tudományegyetem, Botanikus Kert, Pécs
Pécsi Tudományegyetem, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Növénybiológiai Tanszék, Pécs
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár
Szegedi Tudományegyetem, Füvészkert, Szeged
Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet, Hódmezővásárhely
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Genetika Tanszék, Növénybiológiai Tanszék, Szeged

A Scientia Amabilis Alapítvány bemutatása

A Scientia Amabilis Alapítványt a Magyar Növényélettani Társaság és nyolc magánszemély hozta létre, melyet a Fővárosi Bíróság 1995-ben vett nyilvántartásba.
Az alapítvány célja a hazai növényélettani kutatók, kutatások segítése, a korszerű növényélettan felsőfokú oktatásában hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtók, a kiváló egyetemi, főiskolai hallgatók, doktoranduszok támogatása, továbbá konferenciák, műhelytanácskozások, kiállítások, emlékülések, egyéb szakmai rendezvények szervezésének elősegítése. Az alapítvány minden évben pályázatot ír ki 35 év alatti kutatók részére egyszeri támogatás elnyerése érdekében.

A Farkas Gábor Emlékérem nyertesei

A Farkas Gábor Emlékéremről:
Az MTA SzBK Növénybiológiai Intézete, a Magyar Növénybiológiai Társaság és a KÉE Növényélettani Tanszéke Farkas Gábor Emlékérem elnevezéssel kitüntetést alapított. Az emlékéremben azok a növényfiziológusok, növénybiokémikusok részesülhetnek, akik működési területükön akár a kutatásban, akár az oktatásban hazai viszonylatban kimagasló, nemzetközileg is nagyra értékelt eredményeket értek el és szereztek elismerést a magyar növényélettannak. A díj odaítéléséről a Scientia Amabilis Alapítvány kuratóriuma dönt.

 Év  Név
 2021  Böddi Béla és Vass Imre
 2017  Mészáros Ilona és Tari Irma
 2014  Garab Győző
 2011  Borbély György
 2009  Tuba Zoltán
 2008  Lehoczki Endre
 2005  Szigeti Zoltán
 2003  Suba János
 2002  Erdei László
 2001  Zsoldos Ferenc
 2000  Cseh Edit, Hartmut K. Lichtenthaler, Horváth Gábor és Matilde Barón
 1999  Láng Ferenc
 1998  Dudits Dénes
 1997  Király Zoltán és Maróti Mihály

A Scientia Amabilis Alapítvány évenkénti pályázatán díjazott fiatal kutatók listája (2000-től)

A pályázatról röviden:
A pályázat azon, legfeljebb 35. életévüket betöltő fiatal kutatóknak szól, akik a növényélettan, növénybiokémia, növénybiofizika, molekuláris növénybiológia, növényi kórélettan, növényi ökofiziológia tárgykörében, adott évben nemzetközi folyóiratban publikált, vagy közlésre elfogadott egyedüli első szerzős cikkel (cikkekkel) tudják dokumentálni a kutatómunkára való rátermettségüket.

 Év  Név
 2021  Freytag Csongor
 2020  Bákonyi Nóra
 2019  Dobos Orsolya
 André Vidal Meireles
 2018  Nagy Valéria
 Mátai Anikó és Molnár Árpád megosztva
 2017  Csepregi Kristóf
 2016  Kontra Levente
 Gondor Kinga Orsolya és Nagy Valéria megosztva
 2015  Horváth Edit
 2014  Nemes Katalin
 2013  Lantos Csaba
 2012  Kolbert Zsuzsanna
 Poór Péter
 2011  Halász Júlia
 Solti Ádám
 2010  Majer Petra
 Soós Vilmos
 2008  Harrach Borbála
 Oszvald Mária
 2007  Gyula Péter
 2006  Gáspár László
 2005  Ötvös Krisztina
 2004  Szarka András
 2003  Ábrahám Edit
 Bakos Ferenc és Farkas Ágnes megosztva
 2002  Gerencsér László
 Molnár Attila
 2001  Bucherna Nándor
 Hegedűs Attila
 2000  Tantos Ágnes
 Takács Zoltán

Akikre emlékezünk

2021. június 14-én Kocsis Vilmosné Dr. Mihalik Erzsébet , a SZTE Növénybiológiai Tanszékének nyugalmazott docense, vagy ahogy mindenki ismerte: Mihalik Zsóka.
Mihalik Erzsébet 1949-ben, Szegeden született. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte a József Attila Tudományegyetemen 1967-72 között, melynek végén biológia-kémiai szakos tanári diplomát szerzett. Egyetemi évei alatt sikeresen szerepelt a Nyíregyházán megrendezett X. OTDK-án. A diplomázás után az egyetemen Növénytani Tanszékén kezdett el dolgozni, Prof. Horváth Imre tanszékvezetése alatt. 1978-ban szerzett doktori címet, 1989-ben pedig a biológiai tudományok kandidátusa lett, a következő évben docensi kinevezést kapott. Dr. Gulyás Sándort követően 1996-2007 között ő lett a Növénytani Tanszék vezetője és a Füvészkert igazgatója 1996-2013 között.
Az oktatásban a kezdetektől fogva aktívan részt vett, elsősorban a növényanatómia világába igyekezett bevezetni a hallgatóságot. Főbb kutatási területei voltak: a természetes és mesterséges növénypopulációk struktúrális sajátosságainak vizsgálat, a növények reprodukciós sajátosságai, hazai védett növényfajok ex situ konzervációja, a reproduktív szervek szerepe a növények baktériumos fertőződésében. E témakörökből több szakdolgozat és doktori munka születettaz ő témavezetésével. Munkakapcsolat fűzte más tudományterületek képviselőihez is. Évekig tartó közös kutatása volt a gyógynövénykutatásban jeleskedő, Prof. Bernáth Jenővel, többek között pl. a mák, a gyapjas gyűszűvirág és az édeskömény anatómiai vonatkozásában. Különösen vonzotta a mikroszkópok világa, a tanszéken ő foglalkozott az akkoriban újdonságnak számító pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) minél sokoldalúbb felhasználásával. Tagja volt a Magyar Mikroszkópos Társaságnak, melynek évenkénti ülésein rendszeresen részt vett. Emellett a Royal Microscopical Society 1994-től is a tagjai közé sorolhatta.
Mintegy 152 tudományos és felsőoktatási közlemény fűződik a nevéhez. Több könyv, egyetemi jegyzet (pl. a máig használt Növényanatómiai praktikum) elkészítésében aktívan részt vett. Szerepet vállalt az MTA Botanikai Bizottsága Anatómiai Munkabizottságában is.
Kiváló oktatói és kutatói tevékenységét ”Kiváló munkáért” kitüntetéssel ismerték el 1989-ben.

Kegyelettel őrizzük kiváló kollégánk és tanárunk emlékét, sosem felejtjük a humorral fűszerezett optimizmusát!

Véseiné Szőllősi Réka
egykori tanítványa
Szeged

Cseh Edit

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

(korábban Növényélettani Tanszék)

(1926-2021)

 

Cseh Edit 1926. augusztus 16-án született Tejfalun. 1947-ben iratkozott be az akkor még Pázmány Péter nevét viselő tudományegyetemre, biológia-kémia tanári szakra, ahol 1951-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megkapta tanári diplomáját.

1950-től dolgozott a Növényélettani Tanszéken: egy évig hallgatóként, az MTA ösztöndíjasaként, majd mint gyakornok, tanársegéd, 1959-től adjunktus, 1969-től docens. Mintegy 65 éven át folyamatosan részt vett a tanszék munkájában. Összeállította a növényélettani gyakorlatok anyagát, majd munkatársakkal négy gyakorlati jegyzet megírásában vett részt. A szakbiológus képzés megindulásánál a növényélettan szakosok óraterveinek kidolgozását segítette. Számukra speciális kollégiumokat tartott, ezek anyagából két jegyzete jelent meg. Megszervezte és három éven keresztül vezette nyári gyakorlataikat.

Több évtizeden keresztül vezetett gyakorlatokat a biológia-kémia és a biológia-földrajz szakos hallgatóknak, előadást tartott a növényélettan témakörében az ásványi táplálkozás, és a vízforgalom kérdéseiről. Szigeti Zoltánnal kialakították a „Növényi ökofiziológia” speciális kollégium anyagát. A szakirányú képzésben a „Növényélettani vizsgáló módszerek” oktatásában vett részt, a doktori képzés keretében a „Növények ionfelvétele és ásványi táplálkozása” címmel tartott előadást. Megírta a Láng Ferenc által szerkesztett „Növényélettan” c. jegyzet és az 1998-ban megjelent „Növényélettan. A növényi anyagcsere” című, az ELTE Eötvös Kiadó által megjelentetett tankönyv „Vízforgalom” és „Anyagfelvétel , anyagszállítás a növényben” című fejezeteit.

Biológus és mikrobiológus hallgatók számára radioaktív izotópokkal végezhető gyakorlatokat szervezett és vezetett. Vezetésével számos hallgató készítette el a diploma munkáját, akik közül később többen vezető egyetemi oktatói, vagy kutatóintézeti funkcióba kerületek. Az oktatásban azt tartotta szem előtt, hogy a hallgatók megértsék a bonyolultabb összefüggéseket is. Emellett nagy súlyt helyezett arra, hogy a hallgatók mindig megismerjék a legújabb kutatási eredményeket. Oktató munkáját „Kiváló munkáért” kitüntető jelvénnyel, „Trefort Ágoston” emléklappal és „Pedagógus szolgálati emlékéremmel” jutalmazták és 2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével ismerték el.

Tudományos munkája az ásványi táplálkozás területén végzett kutatásokkal kezdődött, ebben a témakörben írta meg kandidátusi disszertációját is. Ez a munka a gyökér szerepével foglalkozott, valamint azokkal a nitrogén-formákkal, amelyek a gyökérből a hajtásba szállítódnak, különös tekintettel a nitrát nitrogénre. Kutató munkája során a későbbiekben is mindig a növényi anyagfelvétel és transzlokáció érdekelte. A gyökér esszenciális aminosav- és peptidfelvételének tanulmányozása során munkatársaival közös, fontos eredményük volt annak megállapítása, hogy a néhány aminosavból álló peptidek sokkal gyorsabban vevődnek fel, mint az őket alkotó aminosavak. Kimutatták, hogy az aminosavak, a búza gyökérbe ellenirányú transzporttal vevődhetnek fel. A haloid ionokkal foglalkozó kísérleteik eredménye, a Nature-ben történt megjelenés után, ma már tankönyvek anyaga.

Az alkalmazott kutatások területén több mint 10 évig dolgozott a Chinoin Gyógyszergyárban kifejlesztett új potenciális herbicid hatóanyagok tesztelésével. Ebből a munkából több nemzetközi szabadalom született. A Központi Kémiai Kutató Intézet munkatársaival a szerves hulladékok kelátképzőként való felhasználását tanulmányozta, elsősorban a növények vashiányának megszüntetése érdekében.

Társszerzőkkel megjelent publikációinak száma meghaladta a 130-at, amelyek között kongresszusi kiadványok és könyvrészletek is szerepelnek. Az Akadémiai Kiadónál megjelent és társszerzőkkel írt „Transport Processes in Living Organisms” című könyv az MTA nívódíjában részesült.

A Magyar Növényélettani Társaság alapító tagja. 1999-ben Farkas Gábor emlékéremmel tüntették ki. Ugyancsak alapítója és 27 éven át szervezője a Membrán Transzport Konferenciák növényi membránokkal foglalkozó szekciójának. Munkája elismeréseként Romhányi díjban részesült.

Elhivatottsága, munkájának szeretete, precízitása, munkabírása példaként szolgált hallgatói, kollégái számára. Határtalan szakmai tudásával, önzetlenségével, emberségével segítette a környezetében élők munkáját, előrehaladását. Emlékét tanítványai, munkatársai őrzik.

2022.01.13.

Fodor Ferenc

docens

2021. május 1-én elhunyt Prof. Dr. Lehoczki Endre,
Lehoczki Endre 1941-ben, Miskolcon született. Egyetemi tanulmányait Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen kezdte. Korán elhatározta, hogy a növények fotoszintézisével kíván foglalkozni, de hazánkban ekkor még nem volt biológusképzés, így a biológus-növényfiziológus diplomát 1968-ban a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Biológia és Talajtani karán szerezte meg. Egyetemi doktori fokozatot már Szegeden a József Attila Tudományegyetem (JATE) Biofizikai tanszékén kapott 1971-ben. 1971-1975 között a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának Biofizikai Intézetében dolgozott. 1977-ben lett a biológiai tudományok kandidátusa. Ekkor már a JATE Növénytani Tanszékén működő MTA kutatócsoport tagja volt, melyet sokáig, 1996-ig, vezetett. 1979-1980 között tanulmányúton vett részt Moszkvában a Bach Biokémiai Intézet Fotobiológiai Laboratóriumában. 1996-ban lett az MTA doktora. 1998-tól három évig az Eszterházy Károly Főiskola Növényélettani Tanszékének tanszékvezetői feladatait is ellátta, miközben már a JATE Növénytani Tanszékén (később Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Növénybiológiai Tanszék) dolgozott. Munkatársai és hallgatói rendkívüli segítőkészségéről, mély szakmai tudásáról, és kiváló ismeretátadó képességéről ismerhették. Munkássága folyamán a növénybiológia különböző területei kerültek érdeklődésének középpontjába, így foglalkozott a klórozott fenilurea herbicidek hatásmechanizmusával, a növényi membránok lipidösszetételének változásával, legfontosabb eredményei a korábban herbicidként használt atrazin és paraquat rezisztencia mechanizmusának feltárásához, valamint az ezzel kapcsolatos fotoszintetikus változások vizsgálatához kapcsolódnak. Így fontos kutatási területe a fotoszintézis vizsgálata módosított összetételű kloroplasztiszokban, a gyomnövények stressztűrése fény- és szárazságstressz jelenlétében, a különböző fotoprotektív folyamatok vizsgálata. 97 tudományos közlemény fűződik a nevéhez. Több szakbizottságnak is tagja volt, többek között a Magyar Növényélettani Társaság Választmányában, valamint a Scientia Amabilis Alapitvány a Magyar Növényélettanért Kuratóriumában is szerepet vállalt. Számos szakdolgozat és diplomamunka készült a vezetésével. Négy doktori értekezés született szakmai irányítása mellett.
Kiváló oktatói és kutatói munkáját Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal ismerték el (1997-2000). A növényfiziológia területén elért eredményeiért 2008-ban megkapta a Magyar Növénybiológiai Társaság által adományozott Farkas Gábor Díjat. Ebben az évben nyugállományba vonult. 2014-ben az egyetem professor emeritus címet adományozott a számára és szinte haláláig részt vett a tanszék életében. Kegyelettel őrizzük kiváló kollégánk és oktatónk emlékét,

Fehér Attila
tanszékvezető egyetemi tanár
Szeged, 2021. 05. 13.

Láng Ferenc

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

(korábban Növényélettani Tanszék)

(1942-2016)

 

Láng Ferenc 1942. július 19-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán végezte 1960 és 1965 között. Diplomamunkáját az akkori Származás- és Örökléstani Tanszéken készítette a karotinoidszintézis rendellenességeinek öröklődése témakörében. Az egyetem elvégzése után is a Származás- és Örökléstani Tanszéken maradt előbb gyakornoki, majd tanársegédi beosztásban. Egyetemi doktori értekezését 1966-ban védte meg "summa cum laude" minősítéssel.

1967 és 1970 között aspiráns volt a SzUTA Biokémiai Intézetében. Itt kezdett el foglalkozni a kloroplasztisz organizáció egyes lépéseivel, részletesebben a protoklorofillid fototranszformációjának vizsgálatával. Kandidátusi értekezését "A zöldülés folyamatának vizsgálata normális és mutáns kukoricában" címmel készítette el és védte meg 1970-ben.

Az aspirantúra után, 1971-től ismét a Származás- és Örökléstani Tanszéken dolgozott adjunktusi, majd 1973-tól docensi beosztásban. Még ebben az évben áthelyezték a Növényélettani Tanszékre és megbízást kapott a tanszék vezetésére. Ezt a pozíciót 29 éven át, 2002-ig töltötte be. Nagy szerepe volt a tanszék kutatási profiljának korszerűsítésében, amennyiben irányítása alatt honosodott és erősödött meg a tanszéken a fotoszintézis egyes folyamatainak, vagy a nukleinsavaknak a kutatása, mely utóbbi aztán a molekuláris biológiai jelleg kifejlődéséhez vezetett. Az általa vezetett kutatócsoport tudományos munkája a fotoszintetikus apparátus molekuláris organizációjának egyes kérdéseire irányult. Ezen belül elsősorban a pigmentrendszerek kialakulását és a különböző tényezők – főként a fény – ebben betöltött szerepét vizsgálta. Részletesen foglalkozott az etiolált növények zöldülési folyamata során a klorofill és prekurzorai egyes spektrális formáinak kialakulásával, a klorofill-protein komplexek szerveződésével, a fotoszintetikus funkciók megjelenésével, valamint a kloroplasztisz fehérjeszintézis szerepével a zöldülési folyamat során. Ez a kutatócsoport a hetvenes évek közepétől a hazai fotoszintézis kutatások jelentős, meghatározó bázisává vált, amit a későbbiekben a munkatársak szakmai minősítettsége, a szerzett PhD, kandidátusi, akadémiai doktori fokozatok, címek, habilitációk jeleznek. Nem lehet munkásságáról szólni anélkül, hogy a tananyagot korszerűsítő, fejlesztő törekvését jellemzendő, a szerkesztésében megjelent tankönyveket, jegyzeteket ne említenénk. Számos egyetemi jegyzetet írt és szerkesztett. Legjelentősebb műve egy átfogó egyetemi tankönyv, a „Növényélettan. A növényi anyagcsere” című, ami több kiadást is megélt, s a biológusok, a biológia tanárok képzésében országszerte alkalmazott tankönyvvé vált.

Három évtizeden át vezetni egy tanszéket, komoly teljesítmény. Ha valakiről, akkor róla mindenképpen el lehet mondani, hogy iskolateremtő egyéniség volt, aki már a tanszékre kerülésekor, s az azt követő teljes vezetői időszaka alatt is tehetséges fiatalok felvételével, valamint racionális kutatási profilbővítéssel, műszerfejlesztésekkel folyamatosan korszerűsítette a tanszéket.

1995-ben habilitált, majd 1998-ban megvédte akadémiai doktori téziseit. 1997-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Növényélettani Tanszékre, és elnyerte a Széchenyi professzori ösztöndíjat is. 1973-tól tartott növényélettan főkollégiumi előadásokat. Kiváló előadó volt. Zengő hangja, jól érthető és élvezetes előadásmódja emlékezetessé tette a tárgyat a hallgatók számára. Részt vett a doktori képzésben is, egy ideig alprogramvezető volt.

Tevékenysége nem korlátozódott az oktatásra, kutatásra, hiszen munkássága alatt mindig aktívan részt vett az egyetemi, kari és általában a hazai és nemzetközi szakmai közéletben is. De a puszta tisztségekből adódó kötelezettségeken, feladatokon túlmenően is az egyetemi oktatás és kutatás ügyeiért való kiállás mindig szívügye volt.

1977 és 1982 között az ELTE Természettudományi Kar tudományos és gazdasági dékánhelyettese, majd 1983 és 1989 között a Biológus Tanszékcsoport vezetője volt, majd 1997-ben ismét dékánhelyettesi megbízást kapott 4 éves időtartamra, melynek keretében a TTK tudományszervezési és nemzetközi kapcsolatait irányította. 2001 és 2005 között a Kar dékánja volt. 2006-ban a Biológiai Intézet Professzori Tanácsának elnökévé választották.

Szakmai, közéleti tevékenysége kapcsán meg kell említeni, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság Kísérleti Biológiai Szakbizottságának titkára, majd tagja volt. 1997 és 2001 között az ELTE TTK Doktori Tanácsának elnöke, 1999-től 2005-ig a TTK Habilitációs Bizottságának elnöke volt. Alapító- és elnökségi tagja volt a Magyar Növényélettani Társaságnak, tagja volt az Európai Növényélettani Társaságok Szövetségének, a Nemzetközi Fotoszintézis Társaságnak, és az Európai Fotobiológiai Társaságnak. 1996-tól 2002-ig az MTA Növényélettani Bizottságának titkára volt, majd 2005-ben elnökké választották.

1999-ben több évtizedes szakmai munkájáért Farkas Gábor emlékéremmel tüntették ki. 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem az egyetem legmagasabb kitüntetését, az ELTE Emlékérem kitüntetést adományozta több évtizedes oktató-, és kutató munkájáért, valamint közéleti tevékenységéért. Láng tanár úr közvetlen, derűs, jó humorú ember, munkatársait készséggel segítő kolléga volt, olyan ember, akinek emlékét mindenki jó szívvel megőrzi, aki csak ismerte.

2022.01.13.

Fodor Ferenc

docens